Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises voor de inwoners en bezoekers van onze regio. Het is een samenwerkings-verband tussen brandweer, politie, GHOR en de negen gemeenten.

  
 


  • Contactgegevens
  • Kazerne Brandweer Beemster
  • Klaas Hogetoornlaan 5
  • 1462 JM Middenbeemster
  • Tel. 0299 - 68 36 16
  • Rechten
  • Brandweer Beemster
  • © copyright 2013
  • Website ontwikkeling