Nieuws

Uitrukpost Zuidoostbeemster

10 oktober 2013, 14:00 uur | door: Brandweer Beemster

College van Beemster besluit definitief tot bouwen brandweerpost in Zuidoostbeemster.
 
Het college van burgemeester en wethouders van Beemster laat de bouw van de uitrukpost in Zuidoostbeemster definitief doorgaan. Al in 2008 is door de gemeenteraad van Beemster in het bestemmingsplan rekening gehouden met de nieuwbouw van een brandweerpost op de hoek Zuiddijk/Zuiderweg in Zuidoostbeemster. In februari 2012 is door de gemeenteraad de locatie Zuiddijk/Zuiderweg definitief vastgesteld. Aanleiding voor nieuwbouw is dat de huidige brandweerpost aan de Purmerenderweg niet meer voldoet aan de Arbo-eisen en een uitrukpost in Zuidoostbeemster noodzakelijk is.
 
Op verschillende fronten is al eerder gesproken over de noodzaak van een uitrukpost voor een brandweerauto in Zuidoostbeemster. De argumenten van veiligheid en opkomsttijden van de brandweer zoals verwoord in het uitgebreid advies, gaven de doorslag om tot nieuwbouw over te gaan. Omdat brandweer Beemster ook een aanvullende rol kan spelen in het verzorgingsgebied van een andere kazerne en bij grootschalig optreden, gaf de Veiligheidsregio al in juli 2011 aan dat de uitrukpost Zuidoostbeemster onmisbaar is. Omwonenden van de nieuwe brandweerpost hebben eerder bezwaren ingediend ten aanzien van het ontwerp en de locatie van de brandweerpost. Hierop is het ontwerp meerdere keren aangepast en is op 30 januari 2013 een  omgevingsvergunning verleend die inmiddels onherroepelijk is. De locatie voor de nieuwbouw bleek de meest logische onder meer met het oog op aanrijmogelijkheden ten aanzien van Rijksweg A7.
 
Het college is in de afgelopen maanden nog niet gestart met de bouw van de brandweerpost vanwege regionale ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie. De Veiligheidsregio onderzoekt hoe de brandweerorganisatie na de regionalisering ingericht moet worden om een zo optimaal mogelijke dekking in de regio te kunnen waarborgen en hoe het dekkingsplan er dan uit moet zien. Dit onderzoek loopt echter nog tot eind 2014. Voor Beemster zou dit meer dan een jaar uitstel betekenen voordat gestart kan worden met de nieuwbouw.
 
Het college van Beemster heeft aan de raadscommissie van 1 oktober jl. het dilemma voorgelegd waar zij voor staat:
 
- het eerder genomen besluit van de gemeenteraad om te komen tot nieuwbouw op de locatie Zuiddijk/Zuiderweg;
 
- het belang van een optimale dekking (mede met het oog op de geplande nieuwbouw in Zuidoostbeemster);
 
- de optimale inzet van brandweervrijwilligers;
 
- de huidige brandweerpost die niet meer voldoet aan de Arbo-eisen en waar ook niet
 
aan voldaan kan worden op die locatie èn
 
- de regionale ontwikkelingen ten aanzien van het regionale dekkingsplan.
 
De raadscommissie heeft in ruime meerderheid uitgesproken achter het eerder genomen besluit te blijven staan om nieuwbouw op de voorgestelde locatie te realiseren. Het college heeft mede op basis hiervan op 8 oktober jl. besloten om definitief tot bouwen van de brandweerpost over te gaan op de hoek Zuiderweg/Zuiddijk in Zuidoostbeemster. Omwonenden van de nieuwe brandweerpost zijn in een brief geïnformeerd over het besluit van het college.
 

 


Meer nieuws

<
>

  • Contactgegevens
  • Kazerne Brandweer Beemster
  • Klaas Hogetoornlaan 5
  • 1462 JM Middenbeemster
  • Tel. 0299 - 68 36 16
  • Rechten
  • Brandweer Beemster
  • © copyright 2013
  • Website ontwikkeling