Geschiedenis Meldsysteem

1931

In dit jaar werd door het G.E.B. het ondergrondse elektriciteitsnet aangelgd met de mogelijkheid om in elk willekeurig huis de alarminrichting aan te sluiten. De manschappen kregen de brandbel thuis opgehangen en op de voorgevel werd het rode geëmailleerde bordje met "brandmelding" geplaatst. Bij de kazerne kwam een kastje te hangen waarvan men bij brand het glaasje moest inslaan om zodoende de manschappen te alarmeren.

 

1969

De wijze van alarmeren was niet meer optimaal te noemen. Bij 7 brandweerleden was nog steeds geen alarmbel in huis aangebracht. Door "Radio Holland" werd aan het korps een draadloos meldingssysteem gedemonstreerd. Deze oplossing bleek veel te duur te zijn. Men besloot bij de P.T.T. naar andere mogelijkheden te gaan informeren.

1970

Er werd een nieuw alarmeringssysteem in gebruik genomen. Er waren nu 5 meldinsposten, die allen onder nummer 1333 telefonisch bereikbaar waren. Vanuit de meldposten konden de brandbellen van de manschappen, die dienst hadden, in werking worden gesteld.Er werd zelfs gedacht aan een noodstroomvoorziening.

1978

Op 14 juni 1978 erkende de Minister van Binnenlandse Zaken de Regionale Brandweer Waterland. Zij kreeg o.a. de taak voor het beheer van de alarmcentrale. Er werden in de regio diverse zendmasten geplaatst wat tot gevolg had dat het oude alarmeringssysteem  met de brandbellen werd vervangen door het huidige oproepsysteem via de zogenaamde "piepers". Elke brandweerman droeg de pieper bij zich en was nu binnen een bepaald gebied altijd bereibaar.

De Motorola Pageboy II

1988

De pageboy's werden na 10 jaar vervangen door de Motorola BMD. Deze kon 2 code's bevatten en was er de mogleijkheid om met de gesprekken die gevoerd werden tussen de voertuigen en de alarmcentrale mee te luisteren. 6 pageboy's van recentere data werden omgebouwd en voor eventuele reserve achter gehouden.

Motorola BMD

1993

De verbindingen lieten al enige tijd sterk te wensen over. Piepers gingen niet af of het gesproken woord was onverstaanbaar. Door de R.B.W. werden veldmetingen verricht. Hierdoor werden er enkele zendmasten bijgeplaatst.

1997

Vanwege een steeds hogere storingspercentage van de BMD's zijn er door een regionale werkgroep nieuwe piepers getest. Daarbij bleek de voorkeur uit te gaan naar de NIROS RX8008.

NIROS 8008

2005

Op 12 juni kregen 7 korpsleden de nieuwe C2000 pager om te testen. Uiteindelijk is er gekozen voor de Infostrean X-stream. Nadeel is wel dat er geen berichten meer konde nworden meegeluisterd. Dat is met de introductie van het C2000 netwerk geheel verdwenen.

Infostream X-stream

2007

Gedurende de twee jaar dat we de X-streams in gebruik hebben bleken ze toch snel stuk te gaan bij de knoppen. Hierdoor werden de reservepiepers van het merk Galaxy Apollo aangeschaft.

Galaxy Apollo

2015

Op 11 juni is het contract getekend met P-2000 Shop voor de levering van het paraatheids en beschikbaarheidssysteem. Alle medewerkers krijgen een PreCom terugmeldpager en op de posten komen schermen te hangen waarop de beschikbaarheid is te zien. Daarnaast kan men via internet een roostersysteem invoeren of dagen van onbeschikbaarheid instellen.

 

  PreCom

 

 


  • Contactgegevens
  • Kazerne Brandweer Beemster
  • Klaas Hogetoornlaan 5
  • 1462 JM Middenbeemster
  • Tel. 0299 - 68 36 16
  • Rechten
  • Brandweer Beemster
  • © copyright 2013
  • Website ontwikkeling